д-р Даниел Димитров

089 336 2319

info at viteya.bg

ул. Смолянска 12, София.

Работно време:

Понеделник
8:00-13:00
14:30-16:00

Вторник
14:00- 19:30

Сряда
8:00-13:00
14:00-16:30

Четвъртък
14:30- 19:30

Петък
14:30-16:00

Събота
12:00-18:00