съзнателни емоции

Когато човек изобретил огледалото, той започнал да губи душата си. Интересувал се повече от своя образ, отколкото от същността си.

Ние не сме предварително програмирани машини. За разлика от колата, часовника и компютъра, всеки от нас има отличителна човешка дарба. Притежаваме самосъзнание. Това означава, че мислено можем да се отдръпнем от себе си и да преценим своите емоции, убеждения и действия. Можем да поставим под въпрос презумпциите си. Като самосъзнателни човешки същества ние сме свободни да правим свой избор, да творим и да имаме съвест. Това разбиране за себе си ни дава увереност.

Какво виждам, когато погледна в огледалото?  Виждам ли се повече от своите предразсъдъци, убеждения и представи? Мислите и емоциите не се предопределят само от моето семейство, култура или компания. Мога ли мислено да погледна от страни и да преценя как моделът ми влияе на моето поведение? Наясно ли съм с емоциите, които изпитвам във всеки един момент? Мога ли да ги владея или оставаме в плен на тях? Как това влияе на ежедневието ми? Как се отразява на взаимоотношенията ми?

Салови включва списъка на Гарднър в собствената  си дефиниция за емоционална интелигентност която обхваща пет основни области:

  1. Познаване на собствените емоции-пълноценното възприемане на чувството докато то все още трае.
  2. Управление на емоциите-контролът върху чувствата и изразяването им в адекватна форма е умение.
  3. Умения за самостоятелно мотивиране– емоционалният самоконтрол (отлагането на възнаграждаването и потискането на импулсивността) е основна опора за всяко постижение.
  4. Признаване на емоциите на другите– емпатия-хората са по-чувствителни спрямо фините социални сигнали, които подсказват нуждите или желанията на другите.
  5. Стабилни връзки-спомага за гладка комуникация с другите.

Според психолога Джон Майер, хората могат да бъдат разделени на ясно определени типове в зависимост от вниманието, което обръщат на емоциите си, и от свързаните с тях действия:

  • Самоосъзнати– осъзнават настроенията си преди още да са отминали и напълно разбираемо имат доста фино регулиран емоционален живот. Яснотата, с която разглеждат емоциите си, подхранва други техни черти: те стават независими, уверени в това къде точно са границите им , обикновено са в добро психическо здраве и са оптимистично настроени. /положителен потенциал/
  • Погълнати– това са хора, които често се чувстват напълно изгубени в емоциите си и смятат, че не могат да направят нищо, за да се измъкнат от тях. Настроенията им се техни господари. Те са непостоянни и не обръщат кой знае какво внимание на чувствата си, поради което и напълно потъват в тях. Често се чувстват смазани и не са способни да упражняват никакъв емоционален контрол. /блокирано състояние/
  • Приемащи- макар и тези хора да са наясно какво точно чувстват, те обикновено приемат настроенията си и не се опитват да ги променят. В този случай като че ли има два подвида: хора, които обикновено са в добро настроение и нямат кой знае каква мотивация да го променят, и други, които, макар и да осъзнават ясно чувствата си, са склонни предимно към мрачни периоди, които приемат напълно безропотно и отказват да ги променят, въпреки неприятните усещания. Това е характерно предимно за депресирани хора, които са се примирили с отчаянието си. /блокирано състояние/

Като разберем емоциите, които са причина за негативните ни модели на поведение, можем да се свържем отново със своята истинска същност.

Профилактиката и лечението с екстрактите от цветя е създадено преди около 70 години от английския лекар д-р Едуард Бах. Тази система днес се радва на широко разпространение по целия свят. Терапията с екстрактите от Цветята на д-р Бах ни помага да се справим конструктивно с „отрицателните“ и да разгърнем положителните тенденции на човешката природа. Целта е постигане на душевна хармония, развитие и стабилност на личността.

Може да направите онлайн тест за цветята на Др. Бах при нас във Витея.

Референции:
Емоционалната интелигентност: Даниъл Голман
Третата алтернатива – Стивън Кови

© 2023 - Viteya.bg

ул. Смолянска №12, жк Лагера, София 089 336 2319