Цинк и Covid-19

Изложената по-долу информация е с цел да помогне на хората кога и колко да приемат от минерала цинк във връзка с Covid-19.

Каква информация по-долу ще прочетете:

А. Доказателства относно важността  да имате добър статус на цинк в тялото във връзка с Covid-19.

Б.  Каква  е  ролята на цинкът при вирусна инфекция?

В. Колко Цинк да приемам  превантивно и с терапевтична доза?

Г. Коя форма на цинк да приемам?

Д. Какви противопоказания има високият прием на цинк?

 

А. Доказателства относно важността  да имате добър статус на цинк в тялото във връзка с Covid-19.

Изследване (1) проведено в Индия на 47 болни с Covid-19 и 45 здрави индивиди показва, че:

– Пациентите с COVID-19 са имали значително ниски нива на цинк в сравнение със здравите контроли.

– Пациентите с дефицит на цинк развиват повече усложнения (70,4% срещу 30,0%, p = 0,009).

–  Пациентите с COVID-19 с дефицит на цинк са имали продължителен болничен престой (7,9 срещу 5,7 дни, p = 0,048).

 

Изследване (2) на 611 пациенти  в Испания показва, че по-ниските нива на цинк в кръвта са свързани с повишен риск от смърт при пациенти с COVID-19.Статистическият анализ показва, че:

– Всяка единица повишаване на плазмения цинк при постъпване в болница е свързано със 7% намален риск от вътре болнична смъртност.

– Наличието на плазмено ниво на цинк под 50mcg / dl при постъпване е свързано с 2,3 пъти повишен риск от вътре болнична смърт в сравнение с тези пациенти с плазмено ниво на цинк от 50mcg / dl или по-високо.

 Б. Как точно взима участие цинкът при отговор на тялото при вирусна инфекция:

– Предотвратява навлизането на вируса в тялото  чрез АСЕ2 рецептторите (бял дроб, кръвоносни съдове, сърце, черен дроб, бъбреци и  черва).

– Поддържа целостта  и здравината на връзките между епителните клетки в тялото

– Увеличава дължината и движенията на ресничките (цилии) разположени в носа.

-Нормализира свръхсилния възпалителен отговор или т.нар. „цитокинова“ буря  ( намалява отделянето на IL-6 свързван с увреждане на белите дробове

-Потиска  репликация на вируса като потиска ензима SARS-CoV RNA polymerase.

Фигура 1  Wessels I, Rolles B, Rink L. The Potential Impact of Zinc Supplementation on COVID-19 Pathogenesis. Front Immunol. 2020;11:1712. Published 2020 Jul 10. doi:10.3389/fimmu.2020.01712

 

Изводи във връзка с резултатите от изследванията и описанията:

Наличието на адекватни нива на цинк в клетките дава по-нисък риск от смърт, по-малко усложнения и за по-кратък период боледуване. Започването на прием на цинк при доказване на COVID-19 с цел по-лекото му протичане е малко вероятно поради факта, че цинкът  няма достатъно време да въздейства на всички изброени по-горе структури и процеси ( свързани с промяна на експресия на гени, синтез на протеини и формиране на ресничките в носната кухина). Но все пак блокирането на навлизането на вируса и неговата репликация са възможни при прием на цинк. Доказано, е че при настинки (които също се предизвикват и  от коронавируси) приемът му през един час успява да съкрати периода и тежестта на протичането им.

В. Колко цинк да приемам превантивно и с терапевтична доза:

Превантивна доза

Превантивно в повечето изследвания, доказващи положителната му роля  при респираторни инфекции, се приема в  дози  между 10 и 20mg елементен цинк. За да се достигнат адекватни нива в клетките на тялото трябва да минат от 14 до 28 дни прием ( заради различните фактори влияещи на абсорбцията му, първоначалните му нива в клетките, количество, което се губи и съпътстващи състояния).

Терапевтична доза

До 30% от ежедневните респираторни инфекции, наречени накратко „обикновена настинка“, се дължат на инфекции с коронавируси . Проучванията показват намалена тежест на симптомите, намалена честота и продължителност на обикновената настинка след прилагане на цинк с кратък интервал на прием ( 1 час) като се използва сублинвална (или таблетки за дъвчене).

Терапевтичната доза при Covid-19 все още не е твърдо установена като максималната приемана е 100мг елементен цинк  разделена на два приема.

 

Г. Коя форма на цинк да приемам:

Избягвайте използването на неорганични форми на цинк  като цинков оксид.

Препоръчителните форми за прием  на цинк са органичните форми, които  имат различна степен на абсорбция много по-висока от тази на неорганичните: цинков бисглицинат, цинков цитрат, цинков пиколинат, цинков глюконат,  цинков оротат и цинков метионат.

 

Какви са противопоказанията за дългосрочен прием на цинк

 Основният страничен ефект от дългосрочната консумация на висока доза цинк е  предизвикването на дефицит на мед (в резултат има обратими хематологични дефекти и необратими неврологични прояви. Установено е, че при общ прием на цинк от 60 mg / дневно (50 mg от хранителни добавки и 10 mg цинк от храна) за период до 10 седмици води до признаци на недостиг на мед (3). За да се предотврати недостиг на мед, Съветът по храните и храненето на САЩ определя допустимото горно ниво на прием за възрастни на 40 mg / ден, включващ от храна и от хранителна добавка.

(1) COVID-19: Poor outcomes in patients with zinc deficiency
(2) Lower zinc levels in the blood are associated with an increased risk of death in patients with COVID-19
Dr Roberto Güerri-Fernández, Hospital Del Mar, Barcelona, Spain, and colleagues
(3) Food and Nutrition Board, Institute of Medicine. Zinc. Dietary reference intakes for vitamin A, vitamin K, boron, chromium, copper, iodine, iron, manganese, molybdenum, nickel, silicon, vanadium, and zinc. Washington, D.C.: National Academy Press; 2001:442-501. (National Academy Press)

CategoryЗдраве

© 2023 - Viteya.bg

ул. Смолянска №12, жк Лагера, София 089 336 2319