Определяне на индивидуалната хранителна непоносимост :

Биоенергиен тест (чрез диагностика по метода на д-р Фол) за 100 храни – Цена: 35,00 лв.
Биоенергиен тест (чрез диагностика по метода на д-р Фол) за 160 храни – Цена: 50,00 лв.


Първоначална диагностика по метода на д-р Фол – Цена: 50,00 лв.


Последваща диагностика по метода на д-р Фол – Цена:  30,00 лв.


Определяне на индивидуална комбинация от цветните есенции на д-р Бах по метода на д-р Фол – Цена:  30,00 лв.