Първоначална консултация с изготвяне на хранителен план с определена цел и лечебен план включваща:

1. Определяне на индивидуалната хранителна непоносимост (чрез диагностиката по метода на д-р Фол) за 100 храни
2. Откриване и корекция на връзката между емоциите и прием на определени храни
3. Диагностика (по метода на д-р Фол) и лечение с цел подкрепа на тялото за корекция и подобряване на специфични метаболитни, хормонални или други състояния пряко свързани с поставената ни цел.
4. Определяне на подкожните мазнини в тялото на 7 точки (чрез калиперометрия) или общите мазнини (чрез биоелектричен импеданс анализ)

Продължителност: 60-90 минути

Цена: 80лв


Последваща консултaция с изготвяне на хранителен и лечебен план включваща:

1. Определяне на индивидуалната хранителна непоносимост (чрез диагностиката по метода на д-р Фол) за 100 храни
2. Откриване и корекция на връзката между емоциите и прием на определени храни
3. Диагностика (по метода на д-р Фол) и лечение с цел подкрепа на тялото за корекция и подобряване на специфични метаболитни, хормонални или други състояния пряко свързани с поставената ни цел.
4. Определяне на подкожните мазнини в тялото на 7 точки (чрез калиперометрия) или общите мазнини (чрез биоелектричен импеданс анализ)

Продължителност: 45-60 минути

Цена: 60лв


Първоначална консултaция с изготвяне на хранителен план и/или лечебен план включваща:

1. Определяне на индивидуалната хранителна непоносимост (чрез диагностиката по метода на д-р Фол) за 100 храни
2. Диагностика (по метода на д-р Фол) и лечение с цел подкрепа на тялото за подобряване на специфични метаболитни, хормонални или други състояния пряко свързани с поставената ни цел.

Продължителност: 45-60 минути

Цена: 65лв


Последваща консултaция с изготвяне на хранителен план и/или лечебен план включваща:

1. Определяне на индивидуалната хранителна непоносимост (чрез диагностиката по метода на д-р Фол) за 100 храни
2. Диагностика (по метода на д-р Фол) и лечение с цел подкрепа на тялото за подобряване на специфични метаболитни, хормонални или други състояния пряко свързани с поставената ни цел.

Продължителност: 30-45 минути

Цена: 45лв


Определяне и корекция на психо-емоционалният баланс (цветята на д-р Бах, билки, хранителни добавки, хомеопатия):

Продължителност: 30-45 минути

Цена: 30лв