Първоначална консултация

80 лева до 60 минути

Последваща консултация

60 лева до 45 минути

КОНСУЛТАЦИИ ЗА МИКРОБИОМА

  Микробиом

I. Първоначална консултaция с изготвяне на  план за микробиомна корекция  включваща:

1. Разясняване на микробиомния резултат и първоначалните мерки за корекция;

2. Изготвяне на първоначална лечебна корекция и хранителни препоръки (продължителност 6-9 седмици);

Продължителност: до 60 минути

Цена: 120лв

Цената не включва първоначална консултация ( провежда се в случаите когато има нужда  от  изясняване на състоянието и нуждата от  корекция на други  извън микробиомната корекция отклонения), необходимите  изследвания във връзка с оплакванията вкл. чревен микробиом  и лечение. В подобни случаи се заплаща цена за първоначална консултация 80лв и отделно цената за корекция на микробиома.

II. Последваща консултация с изготвяне на лечебен микробиомен план и хранителни препоръки включваща:

1. Консултация относно ефекта от първоначалния лечебен микробиомен план и хранителни препоръки;

2. Изготвяне на  продължаващ лечебен и хранителен план (6-9 седмици);

Продължителност: до 45 минути

Цена: 60лв


 Отслабване

I. Първоначална консултaция с изготвяне на хранителния план според резултати от лабораторни клинични изследвания ( метаболитни, биохимични, хормонални, невротрансмитерни, генетични)  и констатираните по време на консултацията ваши  особености.

Консултация за отслабване  включва:

1. Консултация за определяне целта, на идентифициране на индивидуалните ви особености, навици и възможност за изпълнение                                                                                                    2. Изготвяне на стратегия с отделните етапи  през, които трябва да се премине за да се постигне желаната цел.                                                                                                                                3. Изготвяне на  хранителен план (за 2 до 6 седмици определящо се от целта на етапа).

Продължителност: 75 минути

Цена: 120лв

II.Последваща консултация с изготвяне на хранителен план

1. Консултация за обсъждане на постигната цел и преминаване в нов етап с цел продължване на отслабването.                                                                                                                                         2. Промяна на хранителния план (за 4 до 12 седмици)

Продължителност: 30 минути

Цена: 40лв 

 Функционални храносмилателни състояния първоначална

1. Първоначална консултация с цел  идентифициране на отклоненията в нормалното функциониране на храносмилателната система, първоначален лечебен план и хранителен план или препоръки.                                                                                                                                    2. Определяне и първоначална корекция  на психо-емоционалните причини допринасящи за психо-соматичното състояние ( извършва се като отделна консултация  от психолог). Продължителност: 120минути

Цена: 150лв

 Функционални храносмилателни състояния последваща

1. Последваща консултация с цел  проследяване на ефекта от лечението, последващ лечебен план и промяна в хранителния план или препоръки.                                                                              2. Определяне и последваща корекция  на психо-емоционалните причини допринасящи за психо-соматичното състояние ( извършва се като отделна консултация  от психолог). Продължителност: 90минути

Цена: 100лв

 Превенция и Продължителност на живота

Първоначална консултaция с изготвяне на стратегия за  постигане на желания ефект от лечението                                                                                                                                             Превенция и Продължителност на живота включва:

1. Консултация.
2. Лечебен план и хранителни корекции.

Продължителност: 60 минути

Цена: 150лв

 Метаболитно и хормонално обусловени състояния Първоначално

1. Първоначална консултация с цел  идентифициране на отклоненията в нормалното функциониране на метаболитните процеси и ендокринни органи и системи (чрез диагностика по методът на д-р Фол и лабораторни резултати), първоначален лечебен план и хранителен план или препоръки.                                                                                                                Продължителност: 60минути

Цена: 100лв

 Метаболитно и хормонално обусловени състояния Последваща

1. Последваща консултация с цел проследяване на ефекта от първоначално предприетите действия в нормалното функциониране на метаболитните процеси и ендокринни органи и системи (чрез диагностика по методът на д-р Фол и лабораторни резултати), последващ лечебен план и хранителен план или препоръки.                                                                                   Продължителност: 60минути

Цена: 100лв


ДИАГНОСТИКА ПО МЕТОДА НА Д-Р ФОЛ

Витея Здраве чрез Фол 1

Диагностика (по метода на д-р Фол) и лечение с цел подкрепа на тялото за подобряване на специфични метаболитни, хормонални или други състояния пряко свързани с поставената ни цел.
Витея Здраве чрез Фол включва:

1. Консултация.
2. Диагностициране на тялото посредством диагностиката по метода на д-р Фол.
3. Изготвяне на хранителен план и/или лечебен план.

Продължителност: 60 минути

Цена: 80лв

Витея Здраве чрез Фол 2

Последваща диагностика (по метода на д-р Фол) и лечение с цел подкрепа на тялото за подобряване на специфични метаболитни, хормонални или други състояния пряко свързани с поставената ни цел..

Продължителност: 45 минути

Цена: 50лв


ВИТЕЯ ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ

Консултация, определяне и корекция на психо-емоционални проблеми (цветята на д-р Бах, билки, хранителни добавки, хомеопатия):
Витея Психично здраве включва:

1. Консултация.
2. Определяне на подходящите за проблема средства за нормализиране на психо-емоционалното състояние.

Продължителност: 60 минути

Цена: 75лв

[/services]