Първоначална консултация

60 лева 60 минути

Последваща консултация

40 лева 30 минути

Първоначалален хранителен план

60 лева

Последващ хранителен план

40 лева

КОНСУЛТАЦИИ ЗА МИКРОБИОМА

Витея Микробиом

I. Първоначална консултaция с изготвяне на  микробиомна корекция  и  хранителни препоръки включваща:

1. Разясняване на микробиомния резултат и първоначалните мерки за корекция;

2. Изготвяне на първоначална лечебна корекция и хранителни препоръки (продължителност 6-9 седмици);

Продължителност: 60 минути

Цена: 120лв

Цената не включва първоначалната консултация (провежда се за изясняване на състоянието, необходимите  изследвания вкл. чревен микробиом  и първоначални корекции)

II. Последваща консултация с изготвяне на лечебен микробиомен план и хранителни препоръки включваща:

1. Консултация относно ефекта от първоначалния лечебен микробиомен план и хранителни препоръки;

2. Изготвяне на  продължаващ лечебен и хранителен план (6-9 седмици);

Продължителност: 30 минути

Цена: 60лв


Витея Отслабване 1

Първоначална консултaция с изготвяне на хранителния план според резултата от теста за хранителна непоносимост и констатираните по време на консултацията ваши особености.
Витея Отслабване 1 включва:

1. Консултация* за определяне целта, на идентифициране на индивидуалните ви особености, навици и възможност за изпълнение
2. Определяне на индивидуалната хранителна непоносимост** за 120 храни.
3. Изготвяне на месечен хранителен план*** включващ до 2 броя уточнения.

Продължителност: 75 минути

Цена: 125лв

Витея Отслабване 2

Първоначална консултaция с изготвяне на хранителен план според резултати от лабораторни клинични изследвания и констатираните по време на консултацията вашите индивидуални особености.
Витея Отслабване 2 включва:

1. Консултация.
2. Лечебен и хранителен план за микробиома.

Продължителност: 60 минути

Цена: 90лв


ДИАГНОСТИКА ПО МЕТОДА НА Д-Р ФОЛ

Витея Здраве чрез Фол 1

Диагностика (по метода на д-р Фол) и лечение с цел подкрепа на тялото за подобряване на специфични метаболитни, хормонални или други състояния пряко свързани с поставената ни цел.
Витея Здраве чрез Фол включва:

1. Консултация.
2. Диагностициране на тялото посредством диагностиката по метода на д-р Фол.
3. Изготвяне на хранителен план и/или лечебен план.

Продължителност: 60 минути

Цена: 80лв

Витея Здраве чрез Фол 2

Последваща диагностика (по метода на д-р Фол) и лечение с цел подкрепа на тялото за подобряване на специфични метаболитни, хормонални или други състояния пряко свързани с поставената ни цел..

Продължителност: 45 минути

Цена: 50лв


ВИТЕЯ ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ

Консултация, определяне и корекция на психо-емоционални проблеми (цветята на д-р Бах, билки, хранителни добавки, хомеопатия):
Витея Психично здраве включва:

1. Консултация.
2. Определяне на подходящите за проблема средства за нормализиране на психо-емоционалното състояние.

Продължителност: 60 минути

Цена: 75лв