Първоначална консултация

80 лева до 60 минути

Последваща консултация

60 лева до 45 минути

КОНСУЛТАЦИИ ЗА МИКРОБИОМА

  Микробиом

I. Първоначална консултaция с изготвяне на  план за микробиомна корекция  включваща:

1. Разясняване на микробиомния резултат и първоначалните мерки за корекция;

2. Изготвяне на първоначална лечебна корекция и хранителни препоръки (продължителност 6-9 седмици);

Продължителност: до 60 минути

Цена: 120лв

Цената не включва първоначална консултация ( провежда се в случаите когато има нужда  от  изясняване на състоянието и нуждата от  корекция на други  извън микробиомната корекция отклонения), необходимите  изследвания във връзка с оплакванията вкл. чревен микробиом  и лечение. В подобни случаи се заплаща цена за първоначална консултация. 

Продължителност: 30 минути

Цена: 80,00 лв.

II. Последваща консултация с изготвяне на лечебен микробиомен план и хранителни препоръки включваща:

1. Консултация относно ефекта от първоначалния лечебен микробиомен план и хранителни препоръки;

2. Изготвяне на  продължаващ лечебен и хранителен план (6-9 седмици);

Продължителност: до 45 минути

Цена: 60лв


 Метаболитни и хормонално обусловени състояния и отслабване

I. Първоначална консултaция с изготвяне на хранителния план според резултати от лабораторни клинични изследвания ( метаболитни, биохимични, хормонални, невротрансмитерни, генетични)  и констатираните по време на консултацията ваши  особености.

Консултация за отслабване  включва:

1. Консултация за определяне целта, на идентифициране на индивидуалните ви особености, навици и възможност за изпълнение                                                                                                    2. Изготвяне на стратегия с отделните етапи  през, които трябва да се премине за да се постигне желаната цел.                                                                                                                                3. Изготвяне на  хранителен план (за 2 до 6 седмици определящо се от целта на етапа).

Продължителност: 75 минути

Цена: 120лв

II.Последваща консултация с изготвяне на хранителен план

1. Консултация за обсъждане на постигната цел и преминаване в нов етап с цел продължване на отслабването.                                                                                                                                         2. Промяна на хранителния план (за 4 до 12 седмици)

Продължителност: 30 минути

Цена: 60лв 

 Функционални храносмилателни състояния – Първоначална

1. Първоначална консултация с цел  идентифициране на отклоненията в нормалното функциониране на храносмилателната система и даване на основни принципи за спазване.

Продължителност: 60 минути

Цена: 80,00 лв.

2. Първоначална консултация с цел  идентифициране на отклоненията в нормалното функциониране на храносмилателната система,  изготвяне на първоначален лечебен хранителен план.

Продължителност: 60 минути

Цена: 120,00 лв.

3. Първоначална консултация с цел определяне и първоначална корекция  на психо-емоционалните причини допринасящи за психо-соматичното състояние ( извършва се като отделна консултация  от психолог).

Продължителност: 60 минути

Цена: 60,00 лв.

 Функционални храносмилателни състояния –  Последваща

1. Последваща консултация с цел  проследяване на ефекта от лечението, последващ лечебен план и промяна в хранителния план или препоръки.

Продължителност: 60 минути

Цена: 40,00 лв.

 2. Последваща консултация с цел определяне и последваща корекция на психо-емоционалните причини допринасящи за психо-соматичното състояние ( извършва се като отделна консултация  от психолог).

Продължителност: 60 минути

Цена: 60,00 лв.

Превенция и Продължителност на живота

Първоначална консултaция с изготвяне на стратегия за  постигане на желания ефект от лечението                                                                                                                                          Превенция и Продължителност на живота включва:

1. Консултация.
2. Лечебен план и хранителни корекции.

Продължителност: 60 минути

Цена: 150лв

 Метаболитно и хормонално обусловени състояния  – Първоначална

1. Първоначална консултация с изготвяне на хранителен план според резултати от лабораторни клинични изследвания (метаболитни, биохимични, хормонални, невротрансмитерни, генетични) и констатирането по време на консултацията ваши особености.

Консултация  включва:

1.1.  Консултация за определяне целта, на идентифициране на индивидуалните ви особености, навици и възможност за изпълнение

1.2. Изготвяне на стратегия с отделните етапи  през, които трябва да се премине, за да се постигне желаната цел.

1.3. Изготвяне на  хранителен план (за 2 до 6 седмици определящо се от целта на етапа).

Продължителност: 75 минути

Цена: 120,00 лв.

 Метаболитно и хормонално обусловени състояния – Последваща

2. Последваша консултация с изготвяне на хранителен план

2.1. Консултация за обсъждане на постигната цел и преминаване в нов етап с цел поддържане на метаболитното състояние, хормонален баланс и продължаване на отслабването.

2.2. Промяна на хранителния план (за 4 до 12 седмици)

Продължителност: 30 минути

Цена: 60,00 лв.[/services]