Витея Отслабване Онлайн е за тези от вас, които не могат да ни посетят физически, а искат да получат нашето експертно мнение и успешни подходи с цел отслабване.

Първоначален хранителен план с цел отслабване

За да получите от нас изготвен хранителен план, който да следвате трябва да направим следните стъпки;

ЗАЯВКА
Чрез запитване на служебният ни имейл или чрез телефонно обаждане заявявате вашето желания да получите диетологична консултация с изготвяне на хранителен план с цел отслабване.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАС
Искаме от вас информацията ,чрез която да разберем вашите уникални особености: метаболитен модел, хранителни навици, хранителни предпочитания, реакция към различни храни, минал опит, кулинарни възможности и хранителни убеждения. Информацията получаваме като ви пратим по мейла въпросник, на който отговаряте или разговаряме , посредством видео връзка и ние по този начин събираме нужната ни информация.

ИЗЯСНЯВАНЕ
Понякога при комуникацията по мейл се налага да зададем няколко уточняващи въпроса, за да разберем по-добре вашите индивидуланости, което ще ни помогне да изготвим правилния за вас хранителен план.

ПОЛУЧАВАТЕ ХРАНИТЕЛЕН ПЛАН
Хранителният план ви дава следната информация: броя на храненията за деня които ще се храните, обемът на храненията, брой варианти за всяко отделно хранене за деня (закуска, обяд и вечеря). Към всеки вариант за хранене получавате 1-2 рецепти за ястия ,за да имате идея какво да си приготвите и точния състав на рецептата.

УТОЧНЕНИЯ
Ако имате въпроси във връзка с вашия план, вие ни питате, а ние ви отговаряме, за да се изясни изцяло информацията, дадена ви. От този момент вие старирате следването на хранителния план.

КОНТРОЛНО ЗАПИТВАНЕ
След втора седмица ще получите запитване от нас с цел установяване на ефекта, степен на изпълнение на хранителния план и обсъждане на последващия период.

ЦЕНА: 60лв

Последващ хранителен план с цел отслабване

В рамките на първоначалния хранителен план имаме контролна комуникация след втора седмица с цел проследяване на ефекта и изпълнението на хранителния план, с цел събиране на допълнителен емпиричен опит следствие на следването й. Когато искате да продължите с промяна в хранителния план (искате да се разнообразите или по друга причина), ние се базираме и на тези данни и ви пращаме променен хранителния план в съответствие със заявената от вас причина и постигнатия резултат.

Цена: 40лв
Запазваме си правото ,когато според нашето мнение вашите желания се разминават с вашите възможности за изпълнение или други причини (хранителни зависимости или метаболитни особености), ние да ви съобщим какъв според нас резултат да постигнете.


Хранителен план с цел отслабване при метаболитни състояния

Стъпките, които са нужни, за да получите вашият хранителен и лечебен план.

ЗАЯВКА
Чрез запитване на служебният ни имейл или чрез телефонно обаждане заявявате вашето желания да получите диетологична консултация с изготвяне на хранителен и лечебен план с цел отслабване при метаболитни състояния.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАС
Искаме от вас информацията чрез, която да разберем повече за вашата здравна история: установени до момента метаболитни състояния, хранителни навици, хранителни предпочитания, реакция към различни храни и хранителни убеждения. Информацията получаваме като разговаряме ,посредством видео връзка и по този начин ние събираме нужната ни информация

ИЗСЛЕДВАНИЯ
Предоставяте ни на имейла или по друг начин всички изследвания, които имате към настоящия момент (използваме клинични изследвания до 6 месеца назад направени) или ние ви даваме списък от изследвания, които са ни необходими във основа на събраната от нас информация и нуждата от лабораторни изследвания, за да имаме и стойностите на важните за вашето състояние метаболитни и други лабораторни показатели.

ПОЛУЧАВАТЕ ХРАНИТЕЛЕН И ЛЕЧЕБЕН ПЛАН
Хранителния план ви дава следната информация: какви принципи при вашето метаболитно състояния се следват, колко брой хранения за деня имате, обем на храненията, варианти за всяко отделно хранене за деня (закуска, обяд и вечеря). Към всеки вариант за хранене получавате 1-2 рецепти за ястия, за да имате идея какво да си с приготвите и точния състав на рецептата. Получавате лечебен план с естествени средства с цел коригиране на метаболитните ви състояния.

УТОЧНЕНИЯ
Ако имате въпроси във връзка с вашия план вие ни питате, а ние ви отговаряме, за да се изясни изцяло информацията, дадена ви. От този момент вие стартирате следването на хранителния и лечебен план.

ЦЕНА: 75лв