По време на следването ми по медицина ни учиха да гледаме на ума и на тялото като на отделни неща. Когато завърших следването си, фокусът  падаше върху лечението на тялото и неговите органи като отделни единици.  Изцяло  акцентът беше върху терапията  на болестите и състоянията, а за превенция  не се говореше. Решен да застъпя в собствената си кариера  и на превенцията, аз записах специалността „Диететика и лечебно хранене”. Направих го с убеждението, че здравословното хранене е в основата на доброто здраве и превенция на болестите. С развитието на геномната медицина  (базирана на генетичната информация), успешно започнах да я използвам в диагностиката на генетични фактори за предразположеност към многофакторни хронични заболявания.  Въпреки големия  брой доволни пациенти имаше й такива, чиито диагнози и състояния не можеха да бъдат напълно изяснени и оттам да получат пълноценно лечение от мен. Това ме накара да се запозная с неконвенционалните методи на диагностика и лечение, които да разширят спектъра на използваните инструменти, за да имам по-пълна клинична картина и да съм в състояние да помагам по-добре.

 По-късно сблъсквайки се в практиката си със случаи, при  които телесните симптоми на пациентите не показваха физически проблем в дадена система или орган, или изборът им на  храна,  се ръководеше от  емоциите . Тогава се  обърнах  да търся отговор в   другите нива (ум и  подсъзнание).  Запознах  се с цветните есенции  на  д-р Бах.  Това ми позволи да разглеждам човека  като едно цяло посредством  съчетаване на методите и философията на конвенционалната и неконвенционалната (комплементарна)  медицина.

 Специалистите работещи във Витея сме с отворено съзнание да използваме всички добре усвоени от нас начини на диагностика и терапия. Те са доказали резултатността си при лечението на пациента като едно цяло. Така най-добре може да отговорим на изискванията за персонализиране на медицината и индивидуален подход към всеки пациент.

Др. Даниел Димитров

+359 89 336 2319

Образование:

Медицинско конвенционално образование:

 • Завършил е медицина през 2001 г. в Медицински Университет – София
 • Специализира  “ Хранене и диететика”  2002-2006 г. в Медицински Университет –   София.
 • Обучение по “ Хранителна непоносимост и свързаните с нея състояния ” 2007г. Yorktest  Laboratories
 • Специализира “ Обществено здраве и здравен мениджмънт” 2014-2016г.

Медицинско неконвенционално образование:

 •      Диагностика по методът на д-р Фол I, II и III –ниво 2012г. д-р Надежда Григорова
 •      Хомеопатична Детокс Терапия  I-ниво 2015г.  IAHDT –Antonius Jansen
 •      Хомотоксикология I-ниво 2017г.  Д-р Макавеев
 •      Основен курс “ Терапията на д-р Бах” 2017г.  ЦЗО „ ЕДИКТА”

Научни интереси в областта на:

 • нутригеномика и нутригенетика
 • спортно хранене и възстановяване
 • затлъстяване и свързаните с него метаболитни състояния
 • антиеджинг и превантивна медицина
 • хранителни алергии и интолеранси
 • емоционално хранне

Професионален опит

От 2006 г. – работи в специлизиран диетологичен кабинет „Витея” и е гост лектор и главен диетолог на програма за отслабване.

Румяна Васева

+359 89 336 2319

Казвам се Румяна Васева, родена съм гр. София, където живея и досега.
През 2014г. завърших висшето си образование, специалност „Финанси“ в СА „Д.А. Ценов“-гр. Свищов.
До 2016г. заемах длъжността Офис Мениджър, свързана с обучение на хора и
усъвършенстване на уменията им. Голяма част от обучението им изискваше освен усвояване на чисто административни умения и познаването на психологическата страна за работа с клиенти. Което ме накара да обръщам по-специално внимание и да започна да се развивам в сферата на психологията на човека.

През 2017г. завърших Основен курс „Терапията на д-р Бах“. Баховата терапия е насочена към човека в неговата цялост, като разглежда физическите му проблеми във връзка с тези на душевността му.